Daya vom Klingemeier Hof

Daria-Danike vom Klingemeier Hof

Derek Fritz vom Klingemeier Hof

Deiko vom Klingemeier Hof

Dyck-Lasse vom Klingemeier Hof

Dario-Milhouse vom Klingemeier Hof

Daag vom Klingemeier Hof

Dietke vom Klingemeier Hof

Dante-Hooper vom Klingemeier Hof

DZGD

VDH/FCI